ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ (คำถามที่พบบ่อย) 

คำถาม ❓❓❓

คำตอบ ✅✅✅

1.ที่คณะมีทุนการศึกษาให้ไหม ???

 

2.เรียนแล้วได้ใบ กว. และ กค. เลยมั้ย ???


3.สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาจบมาทำงานอะไรได้บ้าง ???4.อยากสมัครเรียนสาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาต้องจบสาขาอะไร ???

1.ที่คณะมีทุนการศึกษาให้ทุกปี เป็นทุนเรียนดีและทุนขาดแคลน อีกทั่งยังมีบริการกยศ. กรอ. ด้วย

2. ไม่ได้ใบ กว. และ กค. แต่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากหลักสูตรเราได้รับการรับรองแล้วเรียบร้อย

3.สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิเช่น
– บุคลากรทางการศึกษา
– อาชีพอิสระ
– ธุรกิจส่วนตัว
– ครู/อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
– นักวิจัยการศึกษา
– นักนิเทศก์
– นักบริหารสถานศึกษา
– นักวิชาการศึกษาและการฝึกอาชีพ
– นักพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา
– นักบริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

4.ทุกสาขาวิชา  จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง